Reiki / Healing

Ordet; Reiki är japanska och det består egentligen av två ord. Rei, som ungefär betyder universell och ordet; ki, som ska tolkas som livsenergi. Med andra ord står Reiki för Universell livsenergi.
Man kan säga, att Reiki är en form av healing, men förutsätter ingen religiös tro eller övertygelse, varken för utövaren eller den som blir behandlad.

En säregen historia
Bakgrunden till Reiki är, att det är en speciell form av japansk handpåläggning, som har sina rötter långt tillbaka i tiden och bygger på traditionell asiatisk läkekonst. Reiki kan klassas som en slags healingform, som anses vara mycket kraftfull, men ändå enkel att lära sig.

Reiki är en mjuk och samtidigt effektiv behandlingsmetod vid exempelvis smärta och stress, ångest och fysiska och/eller mentala spänningar. Grunden är att man arbetar med kroppens naturliga läkningsprocesser och, så att säga, fyller på kroppen och själens energiförråd; en metod med många möjliga användningsområden i vårt moderna samhälle.

Reiki är friskvård … för kropp och själ
Reiki kan ges och tas emot av alla. Den moderna forskningen har visat att Reiki, som behandlingsform har effekt på olika sätt. Idag klassas Reiki som rehabiliterande friskvård av Skatteverket.
Reiki är med andra ord en uråldrig, men samtidigt modern japansk behandlingsform.

Hur fungerar Reiki?
Enkelt uttryck arbetar Reiki på flera olika plan samtidigt; dels genom den fysiska beröringen, som aktiverar, vad vi kan kalla; må-bra-hormoner i kroppen som t ex oxytocin, dels genom kroppens subtila energisystem som vid exempelvis akupunktur och akupressur.
Det finns också likheter med terapiformer som Rosenmetoden och mer taktil massage, där det går ut på att med mjuk beröring lösa upp de fysiska spänningar och mentala blockeringar som lagrats i kroppen på grund av traumatiska minnen eller liknande. Kunden kan då komma att helt släppa taget om det som orsakade smärtan från början.
Reiki är alltså en holistisk behandlingsmetod, som utgår från att kropp och psyke är en helhet. Därför behandlar man ofta hela kroppen, även om man har besvär som upplevs som begränsat till ett visst ställe.

Ditt förtroende är viktigt för oss. Vårt mål är att du ska känna dig trygg när du använder våra webbplatser. Vi använder oss av din dataprofil för att få statistik och optimera sidan. Genom att klicka på "Jag samtycker" ger du ditt samtycke.